P.P.H.U PRIMO

Rober Stokowski                              mail: primo@primo.net.pl

ul. Łódzka 6a                                   tel/kom: +48 602-457-089

95-015 Głowno                               tel/fax: +48 (42) 719-34-14